Hotărârea nr. 312/01.09.2023 hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere din domeniul public al comunei Lăzarea în domeniul public al Județului Harghita și declararea de interes public județean al terenului extravilan cu suprafața de 2.520 mp., înscris în CF nr. 56486, situat în Comuna Lăzarea, județul Harghita în vederea realizării investiției ”Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în județul Harghita – Comuna Lăzarea din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență”; Hot 312 -2023