Hotărârea nr. 309/23.08.2021 privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare temporară asupra sectorului de drum județean DJ 126, de la km 12+170 – 12+187, respectiv de la km 12+217 – 12+243, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Joseni; Hot 309-2021