Hotărârea nr. 307/23.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021; Hot 307-2021