Hotărârea nr. 304/10.08.2023 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între U.A.T. Județul Harghita și U.A.T. Municipiul Gheorgheni în vederea realizării în comun a investiției de interes public ”Reabilitarea și Dezvoltarea parcului dendrologic Csíky-kert”; Hot 304 -2023