Hotărârea nr. 297/10.08.2023 privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita cu U.A.T Municipiul Gheorgheni și cu Muzeul Tarisznyás Márton în vederea realizării în comun a investiției ”Reparații capitale în moara Tinka din Gheorgheni după situația de urgență cauzată de prezența Merulius Lacrymans/Serpula Lacrymans”; Hot 297 -2023