Hotărârea nr. 295/10.08.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.127/2023 privind aprobarea unui mandat special reprezentantul Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor societății Harviz S.A. în vederea aprobării prelungirii mandatului membrilor consiliului de administrație; Hot 295 -2023