Hotărârea nr. 291/10.08.2023 privind acordarea unui mandat special pentru reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor societății Harviz S.A. în vederea aprobării dizolvării și lichidării societății Csiki Fürdők S.R.L.; Hot 291 -2023