Hotărârea nr. 257/14.07.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ,,Refacere parte carosabilă pe DJ 134C, km 19+400 – 20+300”; Hot 257-2021