Hotărârea nr. 256/14.07.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: Refacere și construire podețe pe DJ 132 în urma daunelor produse de inundațiile din iunie 2020; Hot 256-2021