Hotărârea nr. 25/29.01.2024 privind aprobarea Modificării Hotărârii nr. 531/2023 privind aprobarea Contractului model-cadru care va fi încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care participă la finanţarea costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ – teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita; Hot 025 – 2024