Hotărârea nr. 25/18.02.2022 privind aprobarea derulării Programului anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul Harghita,  în anul 2022; Hot 025-2022