Hotărârea nr. 243/20.06.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 119/2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare energetică, modernizare și extindere Policlinică stomatologică, precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului”; Hot 243 -2023