Hotărârea nr. 24/29.01.2024 privind aprobarea Modificării Hotărârii nr. 530/2023 privind aprobarea Contractului model-cadru- care va fi încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ – teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care participă la finanţarea costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ – teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita; Hot 024 – 2024