Hotărârea nr. 233/18.07.2022 privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 304/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și/sau de la bugetul local; Hot 233-2022