Hotărârea nr. 232/18.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022; Hot 232-2022