Hotărârea nr. 227/01.07.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 210/2010 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru dotarea cu autovehicule și a cotelor lunare de carburanți pentru autovehiculele din dotarea  Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare; Hot 227-2022