Hotărârea nr. 224/01.07.2022 privind aprobarea Cererii de tragere nr. 11 din Contractul de credit pentru investții 21091219831/2019, în vederea asigurării cheltuielilor investiției ”Reabilitarea DJ 131 – dj 137 a Lot 3 – DJ 131 km 38-621 – 54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 0+000-16+000”, cod SMIS 115755, finanțată din fonduri rambursabilă; Hot 224-2022