Hotărârea nr. 217/28.05.2024 privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Acord cadru de colaborare nr. 604/15515/05.07.2017, încheiat între UAT. Județul Harghita și UAT. Județul Covasna în vederea participării în comun la POR 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T”, respectiv în urma etapizării în cadrul PR Centru 2021-2027, Prioritatea 5. ”O REGIUNE ACCESIBILĂ, OS 3.2 Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere, Acțiunea Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T”; Hot 217 – 2024