Hotărârea nr. 21/16.02.2021 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetului locale și a acelor 20% din sumele aferente cotei de 14% din impozitul pe venit pentu echilibrarea bugetelor locale,  pentru proiect 2021 și estimări 2022-2024; Hot 021-2021