Hotărârea nr. 208/26.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023;