Hotărârea nr. 204/20.06.2022 privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022; Hot 204-2022