Hotărârea nr. 200/26.05.2023 privind modificarea Hotărârii nr. 354/2022 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiții: „Reabilitare DJ 137”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;