Hotărârea nr. 2/10.01.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Editurii Hargita Népe, cu modificările și completările ulterioare; Hot 002-2022