Hotărârea nr. 198/15.05.2023 privind revocarea dreptului de administrare al U.A.T Comuna Siculeni asupra cotei-părți de 97 % deținută de U.A.T. Județul Harghita din Baia comunală localitatea Siculeni și transmiterea acestuia din domeniul public al U.A.T. Județului Harghita în domeniul public al U.A.T. Comuna Siculeni; Hot 198 -2023