Hotărârea nr. 197/15.05.2023 privind revocarea dreptului de administrare al U.A.T. Comuna Dealu asupra cotei-părți de 90 % din totalul de linie electrică deținute de U.A.T. Județul Harghita, realizată în cadrul investiţiei „Electrificarea localităţii Valea Rotundă comuna Dealu” etapa I și etapa II și transmiterea acestor bunuri din domeniul public al U.A.T. Județul Harghita în domeniul public al U.A.T. Comuna Dealu; Hot 197 -2023