Hotărârea nr. 194/15.05.2023 privind aprobarea modificării Anexelor nr. 2 și 3 ale Hotărârii nr. 286/ 2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții, al Serviciului Public de Pază a Obiectivelor de Interes Județean al Consiliului Județean Harghita, aprobarea Componenței consiliului de administrație, precum și stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoutilitara serviciului; Hot 194 -2023