Hotărârea nr. 191/24.05.2022 privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având ca obiect „Lucrări de întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene – din județul Harghita, pentru anul 2022” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016; Hot 191-2022