Hotărârea nr. 18/16.01.2023 privind revocarea dreptului de administrare al U.A.T. Comuna Gălăuțaș asupra cotelor-părți din totalul de linie electrică deținute de U.A.T. Județului Harghita, realizată în cadrul investiției „Reabilitarea rețelei electrice Gălăuțaș, etapa I și II, județul Harghita” și transmiterea acestor bunuri din domeniul public al U.A.T. Județului Harghita în domeniul public al U.A.T. Comuna Gălăuțaș; Hot 18-2023