Hotărârea nr. 179/26.05.2021 hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici al Studiului de fezabilitate: ,,Construire sens giratoriu, Comuna Joseni, Județul Harghita”; Hot 179_2021