Hotărârea nr. 175/26.05.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare şi modificării şi completării Regulamentului  de  organizare şi funcţionare, a anexelor sale; Hot 175_2021