Hotărârea nr. 173/26.05.2021 privind aprobarea constituirii parteneriatului U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu U.A.T. Orașul Cristuru  Secuiesc, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Cristuru  Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2; Hot 173_2021