Hotărârea nr. 165/26.05.2021 privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea comercială S.C. Întreținere Drumuri Harghita SRL în calitate de operator în relația cu Județul Harghita pentru serviciile de întreținere și reparații curente a drumurilor județene;