Hotărârea nr. 165/16.05.2022 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare, a Notei de fundamentare și a activităților prin care va fi implicat A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita privind proiectul de finanțare ”Actualizarea în format digital a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Harghita” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.4, componenta 10 — Fondul local, investiția I.4: Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană; Hot 165-2022