Hotărârea nr. 164/05.05.2022 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022; Hot 164-2022