Hotărârea nr. 163/05.05.2022 privind modificarea Hotărârii nr. 506 /2021 privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă pentru elevii care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Bilbor, în anul școlar 2021-2022;