Hotărârea nr. 16/29.01.2021, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 342/2016 privind includerea în domeniul public al Județului Harghita a unor construcții situate în Progresului nr. 19, municipiul Miercurea Ciuc și darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita a unor bunuri imobile și a unor mijloace fixe respectiv obiecte de inventar, care aparțin domeniului public sau privat al județului Harghita Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita; Hot 016-2021