Hotărârea nr. 131/29.04.2021 cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 62/2021 pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabile a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2021;