Hotărârea nr. 13/16.01.2023 privind revocarea dreptului de administrare de la Agenţia Naţională Antidrog asupra imobilului Spitalul Policlinic Bălan partea de Spital cu patru etaje, situat în oraşul Bălan, str. 1 Decembrie 1918, nr. 32 B, județul Harghita aparţinând domeniului public al judeţului Harghita; Hot 13-2023