Hotărârea nr. 128/27.04.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliul Judeţean Harghita nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Editurii Hargita Népe, cu completările şi modificările ulterioare; Hot 128-2022