Hotărârea nr. 127/06.04.2023 privind mandatului special pentru reprezentantul Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor societății Harviz S.A. în vederea vederea aprobării prelungirii mandatului membriilor consiliului de administrație; Hot 127 -2023