Hotărârea nr. 116/29.04.2021 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public și darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc a unor spații aflate în incinta Policlinicii Miercurea Ciuc, situat în Miercurea Ciuc, str. Mikó, nr. 1, județul Harghita precum și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 49/2004, privind darea în administrare Spitalului Judeţean Harghita „Dr. Dénes László” a unor imobile aparţinând domeniului public judeţean Harghita;