Hotărârea nr. 113/26.04.2022 pentru aprobarea componenţei Comisiei de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind: Programul general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2022, Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2022 și Programul special de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita, pe anul 2022; Hot 113-2022