Hotărârea nr. 11/16.01.2024 privind aprobarea includerii în Inventarul bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al Județului Harghita al unor sisteme fotovoltaice de 2 kwp pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice achiziţionate în cadrul proiectului ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”, în cadrul Apel pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării – Granturi Norvegiene; Hot 011 – 2024