Hotărârea nr. 06/28.01.2021 privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Lăzărești, comuna Cozmeni din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Cozmeni, Județul Harghita; Hot 006-2021