Progrese notabile în realizarea achizițiilor publice centralizate  la nivel local

Din luna octombrie 2021, când a fost pusă în funcțiune Unitatea Centralizată de Achiziții Publice Harghita, ca urmare a protocolului de colaborare încheiat în cadrul proiectului SIPOCA 625 ”Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante”, implementat cu sprijinul Băncii Europene de Investiții (BEI) prin experții proprii și consultantul său terț, consorțiul condus de Ernst & Young, azi, 18 iulie, la sediul Consiliului Județean Harghita s-a semnat primul Acord-cadru centralizat pentru articole de birotică.

„Astăzi putem vorbi deja de primul rezultat așteptat, prima achiziție publică centralizată din județul Harghita s-a realizat. Acest acord-cadru va aduce beneficii instituțiilor care l-au semnat fiind și un exemplu de bune practici. Calitatea și serviciile pe care le vom oferi prin acest sistem centralizat vor ajuta la dezvoltarea județului” a apreciat Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita.

Prezentă la conferință,  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP),  Iuliana Feclistov,  a menționat încheierea procesului de selecție a organizațiilor dornice să înființeze UCA la nivel local și formalizarea colaborării cu 12 autorități publice locale, primele trei fiind Consiliul Județean Harghita, Consiliul Județean Sibiu și Primăria Timișoara.

„ANAP și-a luat angajamentul să acorde sprijin altor 9 organizații pentru elaborarea de foi de parcurs în vederea funcționării ulterioare a altor UCA locale. Suportul oferit consiliului județean de către ANAP și experții BEI a presupus derularea mai multor activități a căror implementare va dura până la finalul lunii decembrie a.c. Vom continua să oferim instruire de specialitate personalului încadrat în cadrul UCA și să-i sprijinim în procesul de achiziție publică. Esența UCA o reprezintă realizarea proceselor de achiziție publică în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate. Beneficiile UCA se referă atât la reducerea costurilor cât și a riscurilor de neconformitate față de legislația în domeniul achizițiilor publice, cât și la gestionarea mai eficientă a procedurilor de achiziție publică” a apreciat Iuliana Feclistov, președintele ANAP.

Totodată Iuliana Feclistov a încurajat Consiliul Județean Harghita să acorde sprijin, ca exemplu de bune practici, celor neinițiați în domeniul achizițiilor publice.

Până în anul 2025 în cadrul PNRR vor mai fi înființate patru  unități centralizate iar la final va vor exista șapte UCA operaționalizate și funcționale la nivel național.

Cristina Martin, reprezentanta Băncii Europene de Investiții, a menționat succesul consiliului județean în achizițiile publice centralizate, dincolo de contribuțiile punctuale, tehnice ale consultanților,  fiind notabile perseverența și seriozitatea colectivului de la consiliul județean în abordarea unui proiect modern de management în administrația publică. Totodată, a  apreciat momentul de azi ca fiind primul pas concret de manifestare a achizițiilor publice centralizate din județ, asigurând echipa de sprijinul pentru celelalte activități de consolidare a UCA Harghita.

Sofia Stoican, Partener Asociat Ernst & Young, a apreciat că prin acest rezultat  „se atinge o bornă foarte importantă în funcționarea UCA, respectiv semnarea primului acord-cadru prin care va deservi peste douăzeci de instituții din județ ce joacă rol de utilizatori finali ai UCA la nivel local  și prin care vor fi acoperite nevoile acestora. ”

Valoarea acordului-cadru semnat azi este de 4,2 milioane lei fără tva, durata Acordului – Cadru fiind de 36 de luni. Achiziția a fost realizată pentru 21 de Instituții (Consiliul Județean Harghita, Instituțiile subordonate, ISU și CMJ), obiectivul Acordului – Cadru fiind de a asigura, în numele și pentru utilizatori, produsele de papetărie și birotică, descrise conform cerințelor menționate în caietul de sarcini, precum și livrarea acestora la adresele indicate de către fiecare utilizator, conform nevoilor acestora și în limita bugetului alocat cu această destinație, a precizat Groza Noemi, Șef Serviciu Achiziții Publice din cadrul Consiliului Județean Harghita.

În viitor Unitatea Centralizată de Achiziții își propune să inițieze, printre altele, proceduri de achiziție publică de gaz și energie electrică, precum și combustibil, și alte produse și servicii ce vor constitui necesitățile instituțiilor care achiziționează prin Unitatea Centralizată. Aceste achiziții sunt primele identificate ca fiind cele care reprezintă și implică un grad mare de dificultate pentru Unitățile Administrativ Teritoriale din Județul Harghita.

„Să sperăm că în județul Harghita vor fi economisiți mulți bani în urma derulării procedurilor de achiziție prin UCA, serviciile vor fi de mai bună calitate. La final județul va fi cel care va câștiga “ a mai subliniat Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita.

Miercurea Ciuc, 18 iulie 2022