Proiect de Hotărâre: pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 129/2021 privind aprobarea listei lucrărilor pe anul 2021 din cadrul programului privind “Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, perioada 2016-2022, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 110/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Proiect de Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr 1 

Proces Verbal