DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI HARGHITA

O R G A N I Z E A Z Ă

Concurs pentru ocuparea  postului vacant

 

la Centrul de Abilitare și  Reabilitare  pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tulgheș

Ergoterapeut– pe durată nedeterminată                                                                             1 post

Condiții de participare:

 • Studii medii/postliceală
 • Capacitatea de a lucra în echipă
 • Vechime minim 1 an

Avantaj: experiență în domeniul asistență socială

 

la Centrul de Plasament de Tip Familial nr.2 Miercurea Ciuc – zona Gheorgheni

Educator cu studii S – pe durată nedeterminată                                                               1 post

Condiţii de participare:

 • Studii S cu diplomă de licență
 • Capacitatea de a lucra în echipă
 • Vechime minim 1 an

Avantaj:- experiență în activități cu copii

 

Concursul se va organiza în data de  16 septembrie 2021, ora 10,00  la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Miercurea  Ciuc, P.ţa Libertăţii  nr.5, cam 301.

Relaţii suplimentare împreună cu bibliografia de concurs se obţin la Serviciul resurse umane, telefon 0266-207761.

Dosarele se depun până la data de   08 septembrie 2021  la sediul direcţiei, şi vor cuprinde:

 • Actul de identitate, în original şi în copie
 • Cerere de înscriere la concurs
 • Diplomele de studii în original şi în copie
 • Original şi copie de pe documentele care atestă vechimea în muncă: copia carnet de muncă şi altele
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie
 • Curriculum vitae
 • Cazier judiciar în original, adeverință de integritate

 

DIRECTOR GENERAL

ELEKES ZOLTÁN