Ce rol trebuie să aibă autoritățile locale și regionale în acest sistem?

Cum valorificăm la nivel local și regional posibilitățile oferite de Anul European al Competențelor?

În calitate de raportor pe Agenda pentru competențe în Europa și membru al Comitetului European al Regiunilor, am prezentat opinia CoR în cadrul reuniunii EESC (Comitetul Economic și Social European) cu privire la valorificarea talentelor în Europa. În acest sens am subliniat faptul că autoritățile locale și regionale trebuie să fie principalii beneficiari ai mecanismului de stimulare a tinerelor talente pentru a preveni exodul dar și pentru a contribui la reducerea decalajelor prin dezvoltarea economiei.

Dezvoltarea economică și socială la nivel local și regional are multe șanse de reușită atunci când funcționează într-un sistem descentralizat și când se iau măsuri la nivel local – nivelul cel mai apropiat nu doar de cetățeni, ci și de specificul economic și social al fiecărei regiuni.

Așadar, în contextul Anului European al Competențelor, autoritățile locale și regionale trebuie să includă în strategia locală politici care să contribuie la menținerea tinerelor talente adaptate specificului local.

De aceea, CoR subliniază faptul că autoritățile locale și regionale trebuie să fie parteneri strategici în elaborarea, punerea în aplicare și monitorizarea strategiilor relevante în subiectul dezvoltării competențelor și al valorificării potențialului tinerelor talente, fiind singurele în măsură să stabilească nevoile locale.

Miercurea Ciuc, 20 martie 2023