Cultura este limbajul comun

Programul multianual de cooperare interetnică și bilingvism în administrație al Consiliului Judeţean Harghita își propune să găsească soluții, astfel încât, dinamica relațiilor interetnice să cunoască un trend pozitiv.

În acest sens, în cadrul programului, au fost organizate până în prezent cinci mese rotunde, dorindu-se elaborarea unui Cod de Bună Conviețuire Interetnică, bazat pe studii și pe date colectate prin intermediul unui chestionar, scopul fiind și elaborarea unei hărți a problemelor identificate la nivelul comunității.

În cadrul mesei rotunde din 2 martie, reprezentanții instituțiilor responsabile cu educația în județul Harghita, și-au exprimat aprecierea pentru interesul acordat de Consiliul Județean Harghita în aflarea opiniilor lor. Totodată, în cadrul întâlnirii au fost creionate câteva idei, cea centrală fiind – cultura este limbajul comun. De asemenea, a fost subliniată importanța comunicării interetnice, realizarea de activități comune, printre care taberele în care să interacționeze elevi ai ambelor etnii, derularea de programe culturale comune.

În vederea identificării și realizării unei hărți a problemelor, a fost realizat un chestionar, în urma răspunsurilor obținute până în prezent, fiind identificate mai multe categorii de probleme, printre acestea numărându-se: necunoașterea limbii române care generează bariere lingvistice, mediul politic care determină apariția unor tensiuni artificiale, lipsa de comunicare interetnică și a programelor culturale comune ceea ce împiedică cunoașterea reciprocă, toleranța și respectul, dezinformarea de la nivelul mass-mediei, neacceptarea, intoleranța,  nerespectarea simbolurilor naționale și necunoașterea reciprocă a istoriei. Au fost totodată și respondenți care nu au identificat probleme la nivelul relațiilor interetnice.

Colectarea informațiilor continuă, chestionarul fiind disponibil pentru completare până la finalul anului 2023:  https://www.survio.com/survey/d/A9H4F7B6W8H6N7X7O

În perioada următoare vor mai fi organizate mese rotunde cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, mediului de afaceri, instituțiilor de educație și cultură.

Beneficiarii acestui program sunt reprezentanții instituțiilor administrației publice locale, specialiștii din administrația publică, sfera culturală, educațională, reprezentanții societății civile, populația județului Harghita.

“Dorim să identificăm problemele de la nivelul comunității cu scopul de a găsi soluții pentru rezolvarea acestora.  Promovăm importanța conceptului de colaborare, de aceea, pentru a realiza acest deziderat, avem nevoie de inputuri din partea părților interesate. Sunt convins că ceea ce vom obține prin acest program va constitui un punct de pornire și un bun exemplu pentru comunitățile  multilingvistice de la nivel național” a apreciat Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita.

Miercurea Ciuc, 3 martie 2023