Au fost lansate anunțurile de participare pentru concursurile de proiecte în cadrul programelor derulate de instituție

Dezvoltarea comunităților locale prin programe destinate tinerilor, sportului, organizațiilor neguvernamentale din domeniul turismului, familiilor, pompierilor voluntari, este obiectivul celor cinci programe pentru care Consiliul Județean Harghita a deschis apelurile cu finanțare nerambursabilă.

Termenele de depunere a propunerilor de proiecte pentru fiecare program în parte sunt:

Programului anual de finanțare a activităților de tineret din județul Harghita, pe anul 2023:  22 februarie 2023, orele 12.

Programului anual de sprijinire a activităților destinate familiilor din județul Harghita pe anul 2023: 24 februarie 2023, orele 12:00.

Programului de sprijinire a sportului din județul Harghita, pe anul 2023: 27 februarie 2023, orele 12:00.

Programului anual de colaborare a Consiliului Județean Harghita cu asociațiile şi fundațiile cu activitate de turism din județul Harghita, pe anul 2023: 1 martie 2023, orele 12:00.

Programului anual de sprijin a asociațiilor pompierilor voluntari din județul Harghita pe anul 2023: 3 martie 2023, orele 12:00.

Pentru Consiliul Județean Harghita, sprijinirea inițiativelor și parteneriatul cu societatea civilă au fost întotdeauna o prioritate, a apreciat Borboly Csaba, președintele consiliului județean, subliniind totodată că proiectele depuse de sfera civilă joacă un rol important în coeziunea comunității, de aceea, cerințele pe care trebuie să le îndeplinească sunt mai aproape de nevoile lor reale, dar trebuie să corespundă priorităților și strategiilor elaborate de instituție. Societatea civilă trebuie să profite de această oportunitate pentru a dezvolta și sprijini construirea comunității, a mai punctat președintele.

Bíró Barna Botond, vicepreședintele consiliului județean, a menționat că prin lansarea apelurilor de proiecte mai devreme în acest an, raportat la 2022, se oferă posibilitatea de a pregăti din timp propunerile de proiecte. Vicepreședintele a apreciat plusvaloarea adusă de proiectele depuse și implementate până în prezent, acestea contribuind totodată la conturarea unei moșteniri diverse, bogate și plină de valori, a județului Harghita.

Mai multe detalii cu privire la ghidul solicitantului, data și locul de depunere a propunerilor de proiecte pot fi lecturate aici: https://judetulharghita.ro/proiecte/

Miercurea Ciuc, 25 ianuarie 2023